Big Ben Salon

Telefunken Big Ben Salon

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AH1, 2x AF3, 2x AB2, AF7, 3xAC2, AM2, 2x AD1, 2x AZ1

Rozměry/ Size: 655 x 482 x 327 mm


Popis: Devítiobvodový superhet (KV, SV, DV) s umlčovačem šumu a napájením ze střídavé sítě. Samostatný hloubkový a výškový reproduktor s kmitočtovou výhybkou, oba buzené, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice s kovovým rámečkem a projektorem, proutěné výplety před reproduktory. Nf zesilovač je dvojčinný se dvěma triodami.

Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. 2 dynamic excite speakers for high and low tones, tube tuning indicator, push-pull power amplifier, crack killer. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.