Telegrafia BL40

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: KK2, KF3, KF3, KBC1, KC3, KDD1


Popis: Osmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor, dvojčinný koncový zesilovač.

Poznámka (Baudyš): Na náčrtku přepínače zakresleny také segmenty, které spojují nakrátko kontakty (cívky), které právě nepracují.

Description: 8 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, push-pull power amplifier.