T33

Telegrafia T33

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EL11, EM1, AZ11

Rozměry/ Size: 465 x 344 x 260 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.