Tesla 1001A "Dirigent"


Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6Z31

Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 200x150 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, třírychlostní gramofon H17/TK (33, 45, 78 ot.) s piezoelektrickou přenoskou a dvěma safírovými hroty. Elektronkový indikátor vyladění. Přijímač je typu 521A "Populár".


Description: 6- circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne with gramo player H17/TK (33, 45, 78 rpm) powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 20x150mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, piezoelectric pick-up with 2 needles. Based on the 521A "Popular" receiver.