Tesla 521A "Populár"

Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p. a Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6H31, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, 6Z31


Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Elektronkový indikátor vyladění. Kruhový reproduktor o prům. 160 mm (část série oválný 200 x 150mm), skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, mosazné terče na knoflících. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1001A "Dirigent".


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 160 mm (part of production oval speaker 200 x 150 mm), tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1001A "Dirigent".