Tesla 1005A "Poém"

Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80, B250C100 (selen)

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění. Čtyřrychlostní gramofon H20/T s piezoelektrickou vložkou pod odklopným víkem. Dva oválné reproduktory 200x150 mm na bocích skříně, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 527A "Melódia".

Poem je centrální část orchestrální skladby českého skladatele Zdeňka Fibicha "V podvečer", selanka pro orchestr, op. 39, (Hudec 306). Byla napsána v roce 1893, existuje v různých úpravách a je to skladatelova nejznámější melodie.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne with gramo player H20/T (16, 33, 45, 78 rpm), powered from AC net 120-220V/50Hz. 2 oval speakers 200x150mm, glass scale, wooden cabinet. Based on the 527A "Melodia" receiver.