Tesla 527A "Melódia"

Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80, B250C100

Cena / Price (1961): 1200,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění. Oválný reproduktor 200 x 150 mm a výškový elektrostatický reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, bílý plastový nápis "Melódia", mosazné terče na knoflících. Od předchozího typu 525A "Kvarteto" se liší hlavně větším výstupním transformátorem. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1005A "Poem" a stojanové gramorádio Supraphon LE640.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, Ferrite antena, tube tuning indicator. Oval speaker 200 x 150 mm and electrostatic high tone speaker. Wooden cabinet, glass scale, metal line, white plastic sign "Melodia". Chassis was used also in radiogram 1005A "Poem" and console Supraphon LE640.