Tesla 1008A "Liberta"

Rok výroby/ Production: 1960/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, B250C75 (selenový usměrňovač), část série má EZ80 místo selenu

Cena / Price (1961): 1200,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění. Čtyřrychlostní gramofon H20 s piezoelektrickou vložkou pod odklopným víkem. Dva kruhové reproduktory o prům. 160 mm na bocích skříně a jeden kruhový výškový 100 mm vpředu, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 424A "Gavota".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne with gramo player H20 (16, 33, 45, 78 rpm), powered from AC net 120-220V/50Hz. Band switch and tone control keyboard, 3 round speakers, ferrite antena, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Based on the 424A "Gavota" receiver.