Tesla 424A "Gavota"


Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, B250C75 (selenový usměrňovač), část série má elektronku EZ80 místo selenu

Cena / Price (1961): 700,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění. Oválný reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač se montoval rovněž do gramorádia 1008A "Liberta". Existují dvě provedení podle použitého reproduktoru, s tím souvisí i pozice indikátoru vyladění.

Gavota (gavotte) je starý francouzský tanec zpravidla v sudém taktu (4/4 nebo 2/2) a s dvoučtvrťovým předtaktím. Jeho tempo zpravidla je mírné, tedy ani příliš rychlé, ani vyloženě pomalé. Nejstarší dochovaný popis gavoty zanechal Thoinot Arbeau v roce 1589. Jako lidový tanec se gavota dodnes tančí v Bretani.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Band switch and tone control keyboard, oval speaker, ferrite antena, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1008A "Liberta".