Tesla 424A "Gavota"


Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EM80, B250C75 (selenový usměrňovač), část série má elektronku EZ80 místo selenu


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, elektronkový indikátor vyladění. Oválný reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazné terče na knoflících. Přijímač se montoval rovněž do gramorádia 1008A "Liberta". Existují dvě provedení podle použitého reproduktoru, s tím souvisí i pozice indikátoru vyladění.

Gavota (gavotte) je starý francouzský tanec zpravidla v sudém taktu (4/4 nebo 2/2) a s dvoučtvrťovým předtaktím. Jeho tempo zpravidla je mírné, tedy ani příliš rychlé, ani vyloženě pomalé. Nejstarší dochovaný popis gavoty zanechal Thoinot Arbeau v roce 1589. Jako lidový tanec se gavota dodnes tančí v Bretani.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Band switch and tone control keyboard, oval speaker, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet. Chassis was used also in radiogram 1008A "Liberta".