Tesla 1019A "Piano"


Rok výroby/ Production: 1966/69 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84, PM28RA (selenový usměrňovač)

Popis: Šestiobvodový (SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, tónová clona. Čtyřrychlostní (16, 33, 45, 78 ot.) gramofon HC643 pod odklopným krytem. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač je typu 433A "Carioca".


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Keyboard function switch, tone control. Round speaker 165 mm, wooden cabinet, glass scale. Gramoplayer HC643 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 433A "Carioca" receiver.