Tesla 433A "Carioca"

Rok výroby/ Production: 1965/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84, PM28RA (selenový usměrňovač)


Popis: Šestiobvodový (SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, ovládání basů a výšek. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1019A "Piano" a stojanové gramorádio 1121A "Barytón".

Carioca je hudebni skladba - foxtrot, autor V. Youmans, G. Kahn, E. Eliscu.


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, tube tuning indicator, bass/treble control. Round speaker 165 mm, wooden cabinet, glass scale. Chassis was also used in radiograms 1019A "Piano" and 1121A "Baryton".