Tesla 1121A "Barytón"


Rok výroby/ Production: 1966/68 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84, PM28RA (selenový usměrňovač)


Popis: Šestiobvodový (SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H205 (16, 33, 45, 78 ot.). Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, ovládání basů a výšek. Oválný reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač je typu 433A "Carioca".

Baryton (z řec. – hluboko znějící) je střední mužský hlas mezi tenorem a basem. Původně označoval zcela nejhlubší hlas, ale od 17. století se používá pro střední a také statisticky nejběžnější mužský hlasový obor. Rozsah sólového barytonisty je od (G) A do g1 (as1)


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, tube tuning indicator, bass/treble control. Round speaker 165 mm, wooden cabinet, glass scale. Gramoplayer H205 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 433A "Carioca" receiver.