Tesla 4235U "Orava 235"

Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF183, 2x EF80, PCL84, PCH200, PCL85, PCL86, PCF802, PL500, PY88, DY86, 593QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x GF507, GF507R, 2x GF505, 3x KA204, 2x OC170, GC516, 3x GA201, GA202, GA205, 2-GA206, 6NZ70, 2x KY704


Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, dvě ladicí jednotky pro pásmo VHF a UHF (licence firmy HOPT), ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu otočnými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon. Dřevěná skříň a maska, plastový panel potenciometrů s hliníkovým pásem.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 59 cm picture tube, tuning knobs for VHF/UHF bands, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.