Tesla 619A "Dalibor"

Rok výroby/ Production: 1954/55 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1955): 1490,- Kčs

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 120, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Dalibor je opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Němce Josefa Wenziga v překladu Ervína Špindlera. Smetana ji napsal v letech 1866–1867, premiéru měla 16. května 1868 v Novoměstském divadle v Praze při příležitosti položení základního kamene Národního divadla


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 120, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, round speaker 200 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet.