Tesla 845A "Beseda"

Rok výroby/ Production: 1945/47 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH4, ECH4, EBL1, EM4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná výklopná stupnice, dvě skleněné vodorovné tyče přes reproduktor. Nástupce původního přijímače Philips 845A po znárodnění výroby s úpravou vzhledu skříně a náhradě 1. elektronky ECH3 za ECH4.


Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale in bakelite open up frames, 2 glass roles.