Tesla "Romance"


Rok výroby/ Production: 1948/49 (Tesla Pardubice, n.p.; Tesla Přelouč, n.p.; Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11,

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 120, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Šasi přijímače se s různými úpravami vyrábělo nepřetržitě 7 let, bylo použito v přijímačích Harmonie, Blaník, Dalibor, Symfonic, Dunaj a Kriváň.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 120, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet.Tesla "Romance" - exportní provedení

Vlnové rozsahy/ Bands: 2x KV, SV