Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla T613

Rok výroby/ Production: 1947 (Tesla Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF12, EL11, AZ11


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Kulatý reproduktor o prům. 175 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Konstrukce přijímače v sobě nezapře vývojovou dílnu firmy Telefunken.


Description: 1 circuit AM (SW, MW, LW) receiver, powered from AC net 120-220V/50Hz. Round speaker 175 mm, glass scale, bakelite cabinet. Construction based on the Telefunken system.