Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B444 Lux - ANP240

Rok výroby/ Production: 1969 - 1970 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors:5x 106NU70, 2x 2NU72, 104NU71, GC507, GC515, 3NU72, GC500, GA207, 3x KY701

Rozměry/ size: 340 x 360 x 165 mm, hmotnost/ weight: 7 kg


Popis: Stolní čtyřstopý třírychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 2,38; 4,76; 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9,53 cm/s. Ruční řízení záznamové úrovně, možnost směšování dvou vstupů, cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, čtyřmístné počitadlo, ovládání basů a výšek. Mechanika odvozená z typu B4. Dřevěná skříň, plastový panel, průhledné víko.


Description: 4 tracks, 3 speed (2,38; 4,76; 9,53 cm/s) mono tape recorder, powered from AC net 220V/50Hz. Frequency range 50-15000 Hz (9,53 cm/s). Manual record level control, counter, bass/treble control. Wooden cabinet, plastic upper and bottom covers, clear detachable cover.