Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1039A "Dominant"


Rok výroby/ Production: 1987/88 (Tesla Bratislava, n.p.)


Popis: Stolní stereofonní gramorádio s oddělenými reproduktory s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Vlnové rozsahy KV, SV, DV, VKV (66-73, 87,5-104 MHz, pozdější série do 108 MHz) Elektronicky ovládané tlačítkové přepínání funkcí a vlnových rozsahů, feritová anténa, 5 předvoleb pro VKV, ovládání hlasitosti, basů, výšek a vyvážení otočnými potenciometry. Výstup na magnetofon a sluchátka, přepínač MONO/STEREO, AFC a ŠUM, přípojka pro externí antény. Výstupní výkon 2x 10W. Dvourychlostní upravené gramochassis HC16 (u pozdejších sérii HC30) s piezoelektrickou vložkou pod skleněným odklopným víkem. Plastová skříň. Přijímač je typu 638A "Solo".


Description: AM (SW, MW, LW), FM (66-73, 87,5-104 MHz, later to 108 MHz) all transistor/IC stereo superheterodyne with gramo player HC16 (33, 45 rpm) or HC30, powered from AC net 220V/50Hz. Band switch buttons, volume, bass, treble, balance control. Glass player cover, plastic cabinet. Separated speakers in wooden boxes. Based on the 638A "Solo" receiver.