Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1120A "Supraphon"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Litovel a Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84


Popis: Šestiobvodový (SV, DV; 1120A-2: KV, SV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s vestavěným gramofonem H21 s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 255x160mm, tlačítkové přepínání rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C75. Dřevěná skříň s prostorem pro gramodesky, skleněná stupnice, plastový nápis Supraphon. Přijímač je typu 427A "Poézia".


Description: 6-circuit AM (MW, LW, 1120A-2:- SW, MW), 8-circuit FM OIRT superheterodyne with gramoplayer H21, powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 255x160mm, keyboard function switch, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C75. Wooden cabinet, glass scale, metal sign TESLA. Based on the 427A "Poezia" receiver.