Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 427A "Poézia"

Rok výroby: 1962/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84


Popis: Šestiobvodový AM (SV, DV; 427A-2: KV, SV), osmiobvodový FM (VKV 66-73 MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Oválný reproduktor 280x80 mm (tzv. smeták), tlačítkové přepínání rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C75. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovový nápis TESLA. Chassis přijímače bylo použito v gramorádiu 1010A "Dunaj" a 1120A. Vývozní verze 427A-3 a 427A-4 s VKV rozsahem 87,5-100 MHz.


Description: 6-circuit AM (MW, LW), 8-circuit FM 66-73 MHz superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 280x80 mm (called on design "brush"), keyboard function switch, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C75. Wooden cabinet, glass scale, metal sign TESLA. Chassis was also used in 1010A "Dunaj" and 1120A radiograms. Export version 427A-3 and 427A-4 with FM band 87,5-100 MHz.