Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 512074 "Tábor II"


Rok výroby/ Production: 1956/57 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky - přijímač/ Tubes - receiver: ECH21, EF22, 6B31, 6CC41, EM11

Elektronky - zesilovač/ Amplifier: 6CC41, 2x EBL21, AZ12


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě, s vestavěným třírychlostním gramofonem H14 (33, 45, 78 ot.) a výkonovým zesilovačem 8W v jedné skříní. Přepínač funkcí, tónové clony, šířky pásma a kombinace reproduktorů, osvětlený prostor pro gramofon. Přípojka pro mikrofon k hlášení do externích reproduktorů. Čtyři skleněné stupnice, osvětlené podle zvoleného vlnového rozsahu, prosvětlený nápis TESLA, posuvný indikátor šířky pásma, umístěný před indikátorem vyladění. Dřevěná skříň, bakelitová maska a knoflíky.

Přístroj se vyráběl ve třech provedeních:

  • 512072: Síťový vypínač na boku skříně, basový reproduktor o průměru 280 mm, výškový o průměru 105 mm.
  • 512073: Síťový vypínač na boku skříně, dva kruhové reproduktory o průměru 200 mm. Část série se změnou zapojení žhavicího okruhu.
  • 512074: Síťový vypínač (tahový) spřažen s potenciometrem hlasitosti, dva kruhové reproduktory o průměru 200 mm, vzpěra víka gramofonu, zlacený prolis po obvodu bakelitové masky, změna v zapojení žhavicího okruhu. (přístroj na fotografiích)
  • Chassis přijímače je použito i v hudební skříni 1101A "Jubilant".

    Přístroj byl pojmenován podle symfonické básně z cyklu "Má vlast" Bedřicha Smetany.


    Description: Table radiocombination with grammophone player H14 (33, 45, 78 rpm.) and power amplifier 8W. Receiver: 7 circuits, SW, MW, LW band, tube tuning indicator. Piezo microphone in accesories. Tone/bandwidth control, int/ext. speaker switch, 2 round 200 mm speakers, 4 glass scales with band switch light, light TESLA sign. Wooden cabinet, bakelite mask and knobs. Models 512072 and 512073 have some changes (speakers, mask design). Chassis was used also in console 1101A "Jubilant".